Tìm bạn chat:  Năm sinh: - Phái  - Hiện đang sống ở:

TÌM BẠN CHAT CÓ HÌNH

Để biết nick chat của các bạn ấy, bạn hãy dùng điện thoại di động và soạn tin nhắn theo hướng dẫn sau:

Soạn tin AHOT L1092
gửi đến 8383

Soạn tin AHOT L1411
gửi đến 8383

Soạn tin AHOT L1528
gửi đến 8383

Soạn tin AHOT L1464
gửi đến 8383

Soạn tin AHOT L1149
gửi đến 8383

Soạn tin AHOT L1938
gửi đến 8383

Soạn tin AHOT L1952
gửi đến 8383

Soạn tin AHOT L1407
gửi đến 8383

Soạn tin AHOT L1525
gửi đến 8383

Soạn tin AHOT L1165
gửi đến 8383

Soạn tin AHOT L1803
gửi đến 8383

Soạn tin AHOT L1974
gửi đến 8383

Trang kế

 
 

Bản quyền thuộc về Chat AddNick.com © 2007 - 2014